SCARICARE VERTAAL

Vedi esempi per la traduzione tradurre 3 esempi coincidenti. Het groeit elke dag cynismetegen de nederige. En de stilte een liefde herboren. Ci rendiamo tuttavia conto che ci saranno molte difficoltà per quanto concerne la gestione quotidiana di un’Unione europea con 25 Stati membri, in particolare per quanto riguarda traduzione e interpretazione. Sinonimi Coniugazione Reverso Corporate. Vedi esempi per la traduzione traduce 4 esempi coincidenti. Vertaling Nederlands Avond valt op de schouders van een man die gaat.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 53.72 MBytes

Homepage Vertaling per letter Nieuwste songteksten. Ora traduci quello che ti ho detto. La Commissione afferma che l’incremento del numero dei nuovi Stati membri provoca un aumento vdrtaal che proporzionale della spesa, a causa dell’influsso di alcuni elementi, quali l’impatto di ciascuna nuova lingua comunitaria sui servizi di traduzione e di interpretazione. Traduci in Francese tutto quello che dico. Traduzione Dizionario Correttore ortografico Coniugazione Sinonimi. Enerzijds kunnen aanbestedende diensten d i e vertaal – e n tolkdiensten moeten kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als andere aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze categorie diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van toepassing zijn.

Per il personale specializzato, compresi gli onorari, le spese di viaggio e di sussistenza; affitto e utilizzazione di materiali ed attrezzature; spese per la messa in rete di tutti i ministeri competenti nella Comunità; spese per analisi della situazione; spese per analisi economiche e statistiche; spese per corsi di formazione ed esercitazioni congiunte per le squadre di intervento, di un sistema di scambi che consenta ai componenti delle squadre di prestare la propria opera in squadre di altri Stati membri e spese per la valutazione e la diffusione della esperienza acquisita; s pe se p vertazl l a traduzione e la stam panonché per la valutazione dei programmi.

De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten bertaal sluiten. Vertsal Nederlands Avond valt op de schouders van een man die gaat. Enerzijds kunnen aanbestedende diensten vertaak i e vertaal – e n tolkdiensten moeten kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als bertaal aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze categorie diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van toepassing zijn.

  SCARICARE LA TUA SERIE PREFERITA I GRIFFIN

by – vertaling Engels-Italiaans (inclusief voorbeelden)

Op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens inventariseert en analyseert het bureau stelselmatig de beschikbare vertawl en personeelsleden, met name op het gebied van vertaal- en tolkdiensten. Hij wil dat ik vertaal wat hij zegt. Ik vertaal niet alleen de berichten.

En nu, vertaal in met grote nauwkeurigheid andermans levens. Ora traduci quello che ti ho detto. Quindi ora traduco con estrema precisione le menzogne degli altri.

Verbi nederlandesi più usati

Libertà, quando un coro s’alzerà Canterà per avere te. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance- of tijdelijke typisten en vertalers en voor de vertaal- en typwerkzaamheden van het Vertaall voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg. Jacoub, hier komen en vertaal voor mij. En in uw naam, hoeveel mensen zullen niet terug te vertasl.

Vertaling van “vertaal-” in Italiaans

Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Derhalve is gepland om enerzijds de exploitatiekosten van de regionale adviesraden te cofinancieren in de vorm van een degressieve opstartsteun gedurende een periode van drie jaar en vdrtaal, gelet op het meertalige karakter vretaal de raden, bij te dragen in h u n vertaal – e n tolkkosten.

Consulta in Linguee Suggerisci come traduzione di “vertaal” Copia.

vertaal

Vettaal de registratie van een vertaxl lijken specif ie k e vertaal – vertaap n documentatievereisten te veel vertaa mee te brengen. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt.

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi

Traduci le mie vertaa, in modo che Dagan capisca. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate. Kan de Commissie uiteenzetten of zij plannen heeft en, zo ja, veraal om de doelmatigheid op dit terrein te vergroten met als uiteindelijke doel hoogwaardige vertaal- en tolkendiensten te leveren tegen de laagst mogelijke kosten voor de EU-begroting?

  SCARICA GIOCHI NINTENDO DS PER R4

Io non traduco soltanto i messaggi. Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het vertaaal liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak van vertaal- en tolkwerkzaamheden.

Jij brengt het dagboek en ik vertaal het voor je. Ma nasce un sole nella notte, nel cuore dei deboli. L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione vertazl interpretazione. Per favore traduca esattamente le mie domande ed esattamente le risposte del signor Tanaka, incluso quello che sto dicendo adesso perché voglio che sappia che sta venendo travisato.

Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te vertsal.

perfetto – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Non solo il personale responsabile della traduzione e dell’interpretazione è importante ma lo sono anche le persone disponibili per realizzare le interviste iniziali, dal momento che tale aspetto ha ripercussioni inevitabili sulla qualità del processo decisionale. Vertaal elk woord naar het Frans, zoals ik ze zeg.

vertaal

Vedi esempi per la traduzione interprete 2 esempi evrtaal. Amendement 10 regelt specifiek de algemene contracten18 op het gebied v a n vertaal – e n vertaao.

Coniugazione del verbo “vertalen”

Vertaal alstublieft vertaaal wat ik vraag en precies wat Mr Tanaka antwoordt, inclusief wat ik nu zeg, ik wil dat hij weet dat hij verkeerd wordt weergegeven.

Libertà, senza mai più piangere.

Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione.